Vedení účetnictví

Individuální nastavení účtového rozvrhu dle potřeb klienta

Otevírání a uzavírání účetních knih

Zpracování a vedení účetních záznamů

Zpracování závazků a pohledávek, sledování saldokonta

Zpracování evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladových zásob

Vyúčtování pohledávek a závazků za zaměstnanci (cestovní náhrady, služební cesty)

Monitoring rizikových účetních případů, odhady daňové povinnosti, upozornění na nebezpečný vývoj stavu účtů

Statistické vyhodnocování

Vytvoření metodiky účtování a interních předpisů

Sestavení účetní uzávěrky

Poradenství pro kontroly ze strany státních orgánů

Skladování a archivace dokladů

Reporting stavu účetnictví

Zpracování daňových přiznání

Zpracování Kontrolního hlášení k DPH

 • Vedení účetnictví paušál (měsíc) 300,- Kč
 • ...cena za zaúčtovaný doklad 20,- Kč
 • Závěrkové operace (dle obratu)od 4000,- Kč
 • Poradenství, analýzy, apod. od 500,- Kč/hod

UPOZORNĚNÍ: Ceny jsou stanoveny pro základní, jednoduché zpracování.

SLEVY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE OSVČ A NOVÉ KLIENTY

Zpracování daňové evidence

Zpracování daňových dokladů

Vedení deníku příjmu a výdajů

Vedení knihy pohledávek a závazků

Vedení pokladní knihy

Zpracování záznamní povinnosti u plátců DPH

Evidence dlouhodobého majetku a daňových odpisů

Vedení evidence skladových zásob

Provedení závěrkových operací

Zpracování přiznání k DPH a kontrolního hlášení k DPH

Zpracování přiznání k dani z příjmů

Zpracování jiných přiznání k dani

 • Vedení účetnictví pro neplátce DPH paušál (měsíc) 200,- Kč
 • ...cena za zaúčtovaný doklad 20,- Kč
 • Vedení účetnictví pro plátce DPH paušál (měsíc) 300,-
 • ...cena za zaúčtovaný doklad 20,- Kč
 • Závěrkové operace (dle obratu) od 2000,- Kč

UPOZORNĚNÍ: Ceny jsou stanoveny pro základní, jednoduché zpracování.

SLEVY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE OSVČ A NOVÉ KLIENTY

Mzdové účetnictví a personalistika

Vytvoření pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

Zpracování náležitostí při ukončení pracovně právních vztahů

Přihlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění

Zpracování mzdových nároků a výpočet měsíčních mezd

Výpočet srážek daní a odvodů

Zpracování výplatních listin a tisk výplatních lístků

Vytvoření příkazů k platbě na účty zaměstnanců

Zpracování agendy zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění

Zpracování měsíčních mzdových přehledů

Zaúčtování mzdových pohybů, závazků, pohledávek

Vytvoření povinných přehledů pro státní orgány (úřad práce, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení)

Nastavení systému odměňování, vytvoření interních předpisů pro odměňování

 • Malá organizace 180,- Kč/ 1 zaměstnanec
 • ...150,- Kč/ pro šestého a další zaměstnance
 • Vytvoření vnitřních předpisů od 2500,- Kč
 • Poradenství od 500,-Kč/hod

UPOZORNĚNÍ: Ceny jsou stanoveny pro základní, jednoduché zpracování.

SLEVY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE OSVČ A NOVÉ KLIENTY