Dovoz a vývoz zboží (mimo EU)

Zpracování dokladů pro celní řízení, případně také zajištění provedení celního řízení na základě zplnomocnění

Poradenství pro sazební zařazení zboží, zpracování žádostí o vydání závazných informací o sazebním zařazení

Určování celní hodnoty zboží

Řešení problematiky původu zboží a TARIC

Zpracování žádostí o povolení pro zjednodušené postupy celního řízení a elektronické celní řízení

Zpracování hlášení INTRASTAT

Zajištění komunikace s celními úřady

  • Zpracování JSD (jednotný správní doklad) od 200,- Kč
  • Sazební zařazení, TARIC (samostatně) od 300,- Kč
  • Intrastat hlášení od 2500,- Kč
  • Povolovací řízení od 1500,- Kč
  • Poradenství od 500,- Kč/hod

UPOZORNĚNÍ: Ceny jsou stanoveny pro základní, jednoduché zpracování.

SLEVY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE OSVČ A NOVÉ KLIENTY