Daně

Okamžitý daňový servis

Zpracování daňových přiznání

Pravidelný reporting o daňovém zatížení a jeho vlivu na vaše finance

Poradenství a doporučení v daňové oblasti

Stálou aktualizaci zpracování daňových přiznání dle změn legislativy

Propojení s účetnictvím a návrhy optimalizace daňového základu

Stálou připravenost podkladů k finančním kontrolám

  • Přiznání k dani z příjmů (nepodnikatelé) od 500,- Kč
  • Přiznáni k dani z příjmu (OSVČ) od 750,- Kč
  • Příznání k DPH od 200,- Kč
  • Přiznání k silniční dani (1 vozidlo) od 200,- Kč
  • Přiznáni k dani z nemovitosti (1 pozemek, 1 stavba) od 700,- Kč

UPOZORNĚNÍ: Ceny jsou stanoveny pro základní, jednoduché zpracování.

SLEVY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE OSVČ A NOVÉ KLIENTY

Spotřební daně

Zajištění registrace ke spotřebním daním a energetickým daním

Zpracování dokladů pro povolovací řízení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, pro provoz daňového skladu, pro opakované i jednorázové přijímaní vybraných výrobků

Zajištění aktualizace a změnového řízení ve vztahu k Celní správě

Zpracování přiznání ke spotřebním daním

Vyhotovení návrhů pro uplatnění nároku na vracení daně

Poradenství pro povinnosti při nakládání s minerálními oleji, zpracování podkladů pro daňové řízení, registraci, povolovací řízení, kontrolu dopravy, apod.

Zpracování podkladů pro registraci k dani z tabáku, tabákových výrobků, zpracování daňových přiznání a ostatních povinných podkladů

Zajištění registrace osob povinných značit líh a distributorů lihu pro fyzické i právnické osoby

Vedení evidencí dle zákona o spotřebních daních

Zpracování dokladů pro dopravu vybraných výrobků zatížených SPD

Zajištění komunikace s celními úřady

Poradenství

  • Zpracování podkladů pro registraci od 1000,- Kč
  • Zpracování podkladů pro povolovací řízení od 2500,- Kč
  • Změnové řízení od 1000,- Kč
  • Přiznání k dani od 1000,- Kč
  • Poradenství od 500,- Kč/hod

UPOZORNĚNÍ: Ceny jsou stanoveny pro základní, jednoduché zpracování.

SLEVY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE OSVČ A NOVÉ KLIENTY